Největší mědirytec barokních Čech / Der bedeutendste Kupferstecher des Böhmischen Barocks / The greatest copper engraver in Bohemian Baroque

Slavnostní otevření Rentzova muzea barokního tisku proběhlo 3. května 2014 ve 14:00 hod.

Program
prof. Ignác Antonín Hrdina, O.P. - požehnání domu
Geisslers Hofcomoedianten překvapili shromážděný lid pod kaskádovým schodištěm Kukským orlojen na chůdách
Jiří Šerých, autor monografie M. Rentz fecit - pronesl v Montalegreho sále úvodní slovo
Francizska a Stephan Sweerts-Sporck ocenili muzeum jako hodnotu pro obec a návštěvníky a věnovali muzeu pamětní knihu
Simona Jindráková  Tereza Sedláčková zpívaly za doprovodu Ondřeje Macka (virginal) Monteverdiho Pur ti miro
Vernisáž výstavy barevných linorytů Barokní etudy Pavla Piekara
Václav Návrat napsal pro barokní housle a premiéroval kompozici Kuks na téma F.A.G.V.S.
Jaroslav Tůma improvizoval na virginal před Velkou vedutou Kuksu (1724)
Michael Pospíšil zpíval německy duchovní píseň na Bonreposkou árii ze zadní strany Rentzovy rytiny sporckovské hrobky
Marta Töpferová hrála zpívala středoamerické písně
uváděl Emanuel Matys
www.revitalizacekuks.cz/?pageshowing=3&more=264#msg264

 

RENTZOVO MUZEUM BAROKNÍHO TISKU KUKS

 

OBSAH PROJEKTU

 

Termín zahájení rekonstrukce: září 2012

Termín dokončení: březen 2014
 

Předmětem projektu je revitalizace zapsané národní kulturní památky v srdci obce Kuks č.p. 58 (1704) pro účely využití kulturního cestovního ruchu. Výsledkem realizace je trojice vzájemně provázaných produktů cestovního ruchu pevně spojených s místní historií, uměním a kulturou - živá atraktivita Rentzovy barokní tiskárny s expozicemi fyzickými (rytiny, knihy), elektronickými, multifunkčním sálem pro prezentaci ukázek barokního umění - divadla, hudby a historických barokních řemesel vázaných k tisku a výrobě knih. Michael Heinrich Rentz (Norimberg 1698 – Kuks 1758), Sporckův dvorní rytec v Kuksu, je svým dílem co do kvality a rozsahu srovnatelný s pozicí sochaře Matyáše Bernarda Brauna v českém barokním sochařství.  Fenomén sdílení evropského dědictví zastupuje na jedné straně Norimberčan Rentz usazený v Kusku, na druhé straně východočeský podíl na evropském knihtisku zde zastupuje Giovanni Giacomo (Jan Jakub) Komarek Boemo (Hradec Králové 1648 - Řím 1706), nejvýznamnější tiskař corelliovských triových sonát, oratorních libret a teologické, vědecké i umělecké literatury v Římě. Hradecký tiskař Václav Jan (Wenzl Johann) Tibeli představuje "domácí" produkci Sporckových tisků. Součástí objektu budou také ukázkové dílny knihtisku, výroby ručního papíru, mědirytu, vazby knih a restaurování s nabídkou workshopů a tisku na funkčních replikách mědirytinového a knihtiskařského lisu ze 17. století. Návazně bude v zahradě (na horní terase) objektu zřízeno lešení venkovního barokního pouličního divadla - návštěvníci si budou moci zahrát, online přenášet a natočit záznam barokní scénky. Dále vznikne turistická naučná stezka okolo šesti barokních pousteven na bývalém Sporckově panství Gradlitz s odbočkou k Novému Bon-Repos: poustevny sv. Jiljí, sv. Františka, sv. Antonína, sv. Pavla thébského, sv. Brunona a sv. Huberta.
Po komplikovaných přeložkách sítí v bezprostředním sousedství jižního sklepa bývalého lázeňského domu se díky vstřícnosti investora a staveních firem podařilo zkoordinovat práce na obnově a dlažbě komunikace s výkopem "anglického dvorka", odvodněním a izolací původní stěny objektu č.p. 58. Tím se ještě před zimní přestávkou 2012/13 rehabilitovala původní stavební dispozice objektu s originální zdí přízemí, zakrytou pozdějšími terénními úpravami lázeňského nábřeží. Přes nákladnost zásahu je dnes dům jediným objektem na nábřeží, který tyto historické proporce objektu s obdivuhodnou kamenickou prací zpřístupnil veřejnosti.
I když rekonstrukční práce v oblasti kamenných sklepů v terase se také odehrávaly převážně v podzemí, velmi rychle se naopak podařilo opravit dochované a doplnit zřícené vnitřní a vnější zdi, spojit stavbu věncem, položit stropní trámy se záklopem a zahájit složitou konstrukci střechy. Dvojitý plášť barokní mansardové střechy již vrátil objektu původní hmotu. Po dokončení stavby a kolaudační prohlídce 3. března 2014 byl objekt vpuštěn do zkušebního provozu. Během března a dubna byl někdejší Baad-Haus vybaven nábytkem a realizovala se expozice.
Slavnostní otevření za účasti dvou štábů ČT se odehrálo v sobotu 3. května od 14:00 hodin.
 

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


ČESKY                               ENGLISH                             DEUTSCH

Fotogalerie: RENTZOVO MUZEUM

Tato fotogalerie je prázdná.