RENTZOVO muzeum barokního tisku

Kniha eremitů vydaná hrabětem Sporckem německy  v Drážďanech (Lebens-Beschreibung der heiligen Alt-Väter, welche sich der Einsamkeit beflissen haben, Dresden, Harpeter 1725, díl I muži, II ženy)  je překladem z francouzštiny a obsahuje 205 rytin poustevníků a poustevnic od Michaela Heinricha Rentze (1698 - 1758) a J. D. Montalegreho včetně mistrovského portrétu Sporckovy dcery Eleonory, abatyše kláštera celestýnek v (Choustníkově) Hradišti. Originální starý tisk a reprodukce jsou vystaveny v Rentzově muzeu barokního tisku. Zde jsou také zachyceny některé poustevny na Rentzově vedutě Lázní Kuks a vystavena replika poustevníka  sv. Antonína z Nového lesa (Braunův Betlém) od Leoše Pryšingra se schránkou na anonymní pomluvné vzkazy (paskvily).

DVOŘAN: Kdy chce se mi, tak nacpu se, jen sladkou vinnou révou.

POUSTEVNÍK: Mně pramen žízeň utiší, zchladí postavu celou.

DVOŘAN: Brodím se v hustém malvazu a vzácné sladké šťávě.

POUSTEVNÍK: Já piju zase vodu jen, nemůžu ochuravět.

 


Zobrazit místo POUSTEVNY ŠPORKOVA PANSTVÍ na větší mapě

GPS: 50.400956,15.889406