Nové Bon Repos

Ve Stanovicích odbočka k Novému Bon Repos (9300 loktů) nad Kašovem, vyhlídce na Lázně Kuks od jihozápadu. Byla to skromnější analogie Bon Repos u Lysé nad Labem (1715). Dodnes tu je také pramen. Na Wortmannově rytině z roku 1722 ještě chybí, ale Rentzův pohled na Lázně Kuks ji zachycuje jako dřevěnou stavbu s vyhlídkovou verandou a dalšími dvěma menšími stavbami. Fiktivní kritici nemravného soudnictví Celiander a Philomenes, když v Kuksu odvrhli falešný svět a bláhovou nádheru, probudili se do nového dne a kázali sloužícím připravit koně, aby se mohli vrátit do Prahy. Před svým odjezdem zanechali tento zápis:

 
Milený Bon-Repos! Ty, sladké místo radostí,
toho, kdo stavěl tě, Bůh ochrání před bolestí;
By jeho právní spor zvítězil nad vší lží
O to se trojice rozhodně zaslouží.
 

Z básně (určené ke zpěvu) na konci spisu Herkomanus Magnus (1726), vyplývá, že tu Sporckův básník G. B. Hancke  obdivoval nikoliv lyský ale kukský Bon Repos,

 


Zobrazit místo POUSTEVNY ŠPORKOVA PANSTVÍ na větší mapě

GPS: 50.391971,15.865834