Poustevna sv. Antonína

Když F. A. Sporck koupil od města Dvora Králové nad Labem v roce1717 nad obcí Žireč tzv. Nový les, kterým procházela ke Stanovicím alej, začal v sousedství této aleje budovat několik menších staveb. V roce 1718 zde založil  poustevnu sv. Antonína Poustevníka (Antonius, abbas in Thebaide,  † 356, svátek 17. ledna), patriarchy všech poustevníků, dvě kaple a sedm fontán. Poustevna měla sklep, kuchyň, chlév a zahrady a na vnější stěně provokovala malba Tance čarodějnic. Od nádrže nad poustevnou vedlo potrubí dolů, kde voda tryskala do výše ze tří fontán - nejvyšší byla přes 9 metrů vysoká - a s hukotem padala dolů. Výhled do kraje je úžasný. U poustevny  stávala dřevěná plastika poustevníka s lebkou v ruce, jejíž očnicí vhazovali návštěvníci tzv. paskvily - pomluvy a komentáře ke sporu hraběte Sporcka s žirečskými jezuity. Hrabě zamčenou schránku zezadu pravidelně vybíral. Replika 1:1 od Leoše Pryšingra je vystavena v Rentzově muzeu barokního tisku.

Dvacetiletý sv. Antonín rozdal zděděný majetek a odešel žít do jeskyně na okraji pouště, často se postil a spával na holé zemi, aby čelil různým pokušením. Navštěvoval jen jiné poustevníky a nakonec založil několik skupin, které žily společným klášterním životem. Nepřál si, aby se vědělo o jeho hrobě.

Je ochráncem rytířů, tkalců, řezníků, cukrářů a hrobníků

 

DVOŘAN: Svědomí sem, svědomí tam, života veselého.

POUSTEVNÍK: Ach, slepý jsi, že směřuješ do chřtánu pekelného.

DVOŘAN: Až někdy k Smrti  dožiju, čekej mé polepšení.

POUSTEVNÍK: Jak víš, že Bůh Ti milost dá, té bez pokání není.

 


Zobrazit místo POUSTEVNY ŠPORKOVA PANSTVÍ na větší mapě

GPS: 50.402038,15.855543