Poustevna sv. Bruna

Pátá poustevna byla dokončena "za Hradištěm v lesích" u Černé studánky v roce 1721 na cestě k obci Kocbeře. Poustevna sv. Bruna (Bruno Kolínský, †1101, zakladatel kartuziánů, svátek 6 října) u Ferdinandova  měla kuchyň, chlév a zahradu. Byla zvenčí pokryta duchovními písněmi a "pohoršlivými" protijezuitskými nápisy, které musely být na příkaz inkviziční komise v roce 1729 zabíleny a otlučeny.

Sv. Bruno studoval teologii v Kolíně nad Rýnem a v Remeši, kde také vyučoval filozofii, latinu a řečtinu na katedrální škole. Rozčarován z bojů o arcibiskupský stolec odešel do ústraní a začal vést poustevnický život s půsty a mlčením. Se šesti druhy na těchto zásadách postavili chýše a založili kartuziánský řád, přestože byl papeži vyzýván k církevní kariéře.

Sv. Bruno je patronem kartuziánů (mlčících) a ochráncem proti moru.

 

DVOŘAN:Mám denně kolem společnost, krátím si čas, dám zpívat.

POUSTEVNÍK:Já pouze o samotě chci s divou zvěří přebývat.

DVOŘAN:Přece však dobrá společnost přinese zábavy víc.

POUSTEVNÍK:Zvěř neví, co je bezpráví a nepodvádí nic.


Zobrazit místo POUSTEVNY ŠPORKOVA PANSTVÍ na větší mapě

GPS: 50.44435,15.876947