Požehnání domu a jeho návštěvníkům

BENEDICTIO   PINACOTHECAE

Všemohoucí Bože, ty probouzíš v lidech touhu po kráse
a dáváš jim schopnost,
aby ji svým uměním napodobovali
a tak se podíleli na pokračování
tvého stvořitelského díla;
děkujeme ti za to a prosíme tě,
shlédni na své služebníky a požehnej ╬ těm,
kteří budou užívat budovy,
s tak velikou péčí (znovu) vystavěné:
ať poctivě a odpovědně hledají pravdu,
rodnou sestru dobra a krásy,
a ať nikdy nezapomínají,
že jejím původcem a zdrojem jsi jedině ty.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Požehnání.pdf (89,9 kB)